Activně přírodě | ACTIVA

Activně přírodě

Jednoduché kroky k ochraně životního prostředí

 

Stromecek

Cítíme potřebu minimalizovat zátěž na naše životní prostředí, a to nás vede ke konkrétním krokům. Chceme motivovat všechny, kteří tento pocit s námi sdílejí.

Co děláme?

 • Jsme držiteli certifikátu ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu, což mj. znamená, že naše společnost dodržuje postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí.
 • Jsme držiteli osvědčení společnosti REMA, které prokazuje naše plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Prohlédnout osvědčení.
 • Jsme držiteli certifikátu u společnosti EKO-KOM, potvrzujícím uzavření smlouvy o sdruženém plnění, v rámci které zajišťujeme plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
  Svou účastí v systému sdruženého plnění zpětného odběru jsme přispěli v roce 2021 ke snížení produkce skleníkových plynů ve výši 173,12 tun CO2 a tím jsme přispěli k úspoře 4 184,63 GJ energie. Potvrzení.
  V roce 2021 jsme odevzdali společnosti EKO-KOM 293 tun obalových odpadů k recyklaci a přispěli jsme tak k zajištění provozu 149 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Třídění odpadu jsme tam umožnili více než 2 635 obyvatelům. Potvrzení k nahlédnutí.
 • V roce 2020 jsme využili 1745 přeprav u firmy FlexiLog CZ a.s. a tím zajistili výsadbu stejného počtu stromků v Krkonošském národním parku. Potvrzení k nahlédnutí.

  Elektrický vůz

 • V rámci vlastní firemní spotřeby používáme recyklované papírové ručníky, úsporné žárovky, lisy na PET láhve, obálky interní pošty na 10 použití, recyklované balicí materiály atd.
 • Třídíme odpad.
 • Zavedli jsme elektronickou fakturaci, vystavujeme daňové doklady v elektronické podobě a zasíláme je prostřednictvím e-mailu, vedeme elektronický archiv v rámci našich webových stránek.
 • Využíváme elektronické úložiště dodacích listů a daňových dokladů.
 • Neustále modernizujeme vlastní vozový park, snažíme se optimalizovat rozvozové trasy a maximálně využívat kapacitu našich vozidel. Začínáme jezdit na zelenou energii.

 

Produkt

Co můžete udělat vy?

 • V našem katalogu naleznete speciálně označené ekologicky šetrné výrobky. Jejich používáním přispějete k ochraně životního prostředí.
 • V katalogu také najdete zboží označené českou vlajkou. Podporou tuzemských výrobců snižujete uhlíkovou stopu způsobenou transportem zboží z výroby až k vám na stůl.
 • Objednávejte zboží v množství, které odpovídá logistickému balení. Nebude potřeba plýtvat dalším obalovým materiálem na bezpečnou přepravu až k vám.
 • Využívejte elektronickou fakturaci.