Activně dětem | ACTIVA

Activně dětem

Projekt na podporu zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí

Activně dětem

 

Projekt společnosti Activa na podporu dětských domovů a zařízení pomáhajících zdravotně či sociálně znevýhodněným dětem.

Princip:

Od roku 2006 podporujeme vybrané dětské domovy a další regionální organizace pomáhající zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem. Z každé objednávky, kterou přijme prostřednictvím elektronického obchodu na obchod.activa.cz, věnujeme na projekt Activně dětem 3 Kč. Získaná částka je rozdělována mezi jednotlivá zařízení, která si za ně vybírají v průběhu roku zboží z nabídky Activa na stránkách obchod.activa.cz nebo z nabídky online papírnictví Activáček


 

V roce 2022 jsme věnovali v rámci tohoto projektu kancelářské a školní potřeby v hodnotě 731 058 Kč, od začátku projektu pak v hodnotě 13 561 860 Kč.

 

Zásady:

  1. Activa věnuje z každé objednávky zadané prostřednictvím jejího elektronického obchodu (obchod.activa.cz) 3 Kč na podporu vybraných zařízení pomáhajících dětem.
  2. Do projektu ACTIVNĚ dětem se tak automaticky zapojí každý zákazník společnosti Activa, který objednává prostřednictvím elektronického obchodu obchod.activa.cz.
  3. Každá pobočka společnosti Activa si zvolila konkrétní zařízení, které bude prostřednictvím tohoto projektu podporovat. Aktuálně jsou do tohoto projektu zařazeny následující subjekty:
  4. Finanční prostředky jsou mezi jednotlivá zařízení rozdělovány poměrně na základě počtu objednávek zadaných zákazníky jednotlivých poboček.
  5. Celková částka věnovaná na konkrétní rok na projekt ACTIVNĚ dětem je rozdělená mezi organizace v lednu. V průběhu roku jsou uvedeným organizacím poskytovány do výše přidělené částky věcné dary ve formě libovolného zboží ze sortimentu Activa nebo Activáček, podle jejich vlastního výběru.
  6. Tento projekt probíhá do odvolání. O jeho případných změnách či ukončení rozhodne Activa a zveřejní tuto informaci na svých internetových stránkách.