Členství a certifikáty | ACTIVA

Členství a certifikáty

Máme se čím pochlubit

 

Staples

Certifikáty ISO

Společnost Activa byla úspěšně certifikována podle mezinárodních norem ISO 9001:2015 Systém řízení jakosti, ISO 14001:2015 Enviromentální management a ISO 27001:2013 Systém informační bezpečnosti.

Certifikaci provedla nezávislá auditorská společnost United Registrar of Systems Czech s.r.o., která tak potvrdila, že Activa úspěšně naplňuje své úsilí o poskytování kvalitních služeb.

Certifikáty ke stažení:

 


 

Staples

Partnerství Activa + Staples

Společnost Staples je největší světový dodavatel kancelářského materiálu a zboží firemní potřeby, která v červenci 2008 fúzovala s další významnou mezinárodní společností Corporate Express. Vzhledem k tomu, že nadnárodní společnosti kladou při výběru dodavatelů strategických komodit velký důraz právě na to, aby získaly shodné podmínky v co možná největším počtu zemí, je pro Staples důležité zajistit svým zákazníkům i v těchto regionech poskytování stejných služeb, komodit, cen a dalších podmínek spolupráce.

Staples tak i nadále pokračuje ve spolupráci se společností Activa, která byla zahájena v roce 2005, kdy společnost Corporate Express Europe B.V. podepsala s naší společností smlouvu o partnerské spolupráci v oblasti zásobování mezinárodních firem na území ČR a SR. Activa představuje silného strategického partnera s podobnou obchodní a cenovou filozofií a v její prospěch hovoří i fakt, že je ve svém oboru lídrem v oblasti elektronické komunikace.

Kontaktní osoba:

Bc. Ondřej Malý
e-mail: ondrej.maly@activa.cz
Tel: +420 286 007 146
Mobil: +420 737 251 520

 


 

Zelená Activa

Staples

Jsme držiteli certifikátu u společnosti EKO-KOM, potvrzujícím uzavření smlouvy o sdruženém plnění, v rámci které zajišťujeme plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

Jsme držiteli osvědčení společnosti REMA, které prokazuje naše plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Osvědčení "Společnost plnící povinnost zpětného odběru baterií a akumulátorů".

Veškeré obaly a obalové prostředky, které společnost ACTIVA spol. s r.o. uvádí na trh nebo do oběhu, splňují požadavky stanovené zákonem a technickými normami, a to z hlediska výskytu těžkých kovů a škodlivých látek a jejich využitelnosti po vyprázdnění spotřebitelem.
V případě objednání nebezpečných látek a přípravků, na které jsou vydány bezpečnostní listy, si prosím vyžádejte tyto bezpečnostní listy na obchodním oddělení.