Etická linka | ACTIVA

Etická linka

Whistleblowing

Máte podezření na možné pochybení v naší společnosti? Jste náš zaměstnanec, zákazník, nebo obchodní partner a zažil jste z naší strany jednání, které se vám nelíbí a které chcete řešit, ale zároveň se chcete vyhnout nepříjemné situaci?

Pro takové případy jsme zavedli program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznámit jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které ACTIVA zastává.

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381. Po kliknutí na uvedený odkaz můžete anonymně podat oznámení nebo sledovat vyřízení už podaného oznámení.


CHCI PODAT / SLEDOVAT OZNÁMENÍ


Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu: