Ochrana osobních údajů | ACTIVA

Ochrana osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí

 

Společnost ACTIVA spol. s.r.o., která je provozovatelem e-shopu obchod.activa.cz, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

zamek

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

ACTIVA spol. s.r.o.
Veselská 686
Praha 9 - Letňany
IČO: 48111198 DIČ: CZ48111198

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: spravceou@activa.cz

 

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Pokud si na e-shopu obchod.activa.cz objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Jste-li zákazník e-shopu obchod.activa.cz, tzn. dokončil(a) jste registraci, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti ACTIVA spol. s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky obchod.activa.cz, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@activa.cz.

Jestliže se registrujete do našeho věrnostního programu ACTIVA Plus, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o vstupu do věrnostního programu.

Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář, on-line chat nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů.

Jestliže nás kontaktujete telefonicky, monitorujeme váš hovor za účelem vyhodnocení kvality poskytovaných informací našimi operátory, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce. Hovory jsou evidovány po dobu 30 dní.

Jste-li uchazeč o zaměstnání, zpracováváme s vaším souhlasem osobní údaje z náborové dokumentace za účelem nabídky zaměstnání v naší společnosti. Tyto osobní údaje zpracováváme do doby odvolání souhlasu, nejdéle však 3 roky.

Jestliže nás navštívíte v sídle společnosti nebo na našich pobočkách, monitorujeme váš pohyb ve venkovních a vstupních prostorách a v prostorách chodeb kamerovým systémem, a to za účelem zajištění ochrany vašeho zdraví, ochrany našeho majetku a dodržování pracovních postupů. Záznamy vznikající z kamerového systému aktivně nikdo nesleduje, bývají využity až v případě bezpečnostního incidentu a jsou archivovány nejdéle po dobu dvou týdnů na našem serveru.

 

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu. prenos

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo vývoj e-shopu obchod.activa.cz) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.

Jde zejména o tyto činnosti:

 • za účelem zaplacení objednávky online (platební karta, tlačítko, převod) předáváme osobní údaje poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb, (ComGate Payments, a.s., IČO 27924505),
 • za účelem doručení zboží smluvními dopravci předáváme vaše osobní údaje společnostem Česká pošta, Zásilkovna nebo DPD,
 • za účelem zasílání obchodního sdělení předáváme vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení společnosti Targito.com, s.r.o.., IČO: 28445937, která nám rozesílku zajišťuje.
 • za účelem vývoje a správy e-shopu obchod.activa.cz a jeho nákupního procesu mají k vašim osobním údajům přístup naši externí vývojáři ze společnosti NEXTUP s.r.o., IČO: 28464087,
 • za účelem zjištění vaší spokojenosti s nákupem předáváme po každém nákupu vaši e-mailovou adresu a informaci o zakoupeném zboží portálu Heureka.cz, který prostřednictvím e-mailových dotazníků zjišťuje vaši spokojenost v rámci programu Ověřeno zákazníky, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

Profilování

Při nákupu na e-shopu obchod.activa.cz zpracováváme informace o nákupním chování našich zákazníků, na jejichž základě se dají zjistit jejich preference a odhadnout chování v budoucnosti. Toto zpracovávání probíhá výhradně automatizovaně a žádným způsobem se nedotýká práv našich zákazníků. Na základě toho, že algoritmus automatizovaně vyhodnocuje chování zákazníka na webu, vytváříme personalizovanou nabídku zboží.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik, Google Ads a Microsoft Advertising provozované společnostmi Seznam.cz, a.s., Google, Inc. a Microsoft Ireland Operations Limited. Tato technologie nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s., Google, Inc. a Microsoft Ireland Operations Limited.

 

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte e-shop obchod.activa.cz, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

 • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně.
 • přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte.
 • zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek.
 • analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje.
 • marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků.
 • sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.

cookies

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

 

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Používání cookies na základě vlastních preferencí si můžete upravit na stránce Nastavení cookies

 

Analytické nástroje Webu

Statistická data

Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics

Služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Sklik, Google Ads, Microsoft Advertising

Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam nebo Microsoft. Marketingovým souhlasem v cookie liště nám umožňujete zobrazování relevantní reklamy přímo pro Vás (Consent Mode v2). Aby služby fungovali správně, využívají cookies.

 

Vaše práva

prava

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mail spravceou@activa.cz