Pomáháme | ACTIVA

Pomáháme

Materiálně podporujeme organizace, které se zabývají pomocí zdravotně či sociálně znevýhodněných dětí, nebo seniorů
 • Activně dětem

  Od roku 2006 podporujeme vybrané dětské domovy a další regionální organizace pomáhající zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem. Z každé objednávky, kterou přijmeme prostřednictvím elektronického obchodu na obchod.activa.cz, věnujeme na projekt Activně dětem 3 Kč. Získaná částka je rozdělována mezi jednotlivá zařízení, která si za ně vybírají v průběhu roku zboží z nabídky Activa na stránkách obchod.activa.cz nebo z nabídky e-shopu Activáček.cz

  V roce 2023 jsme věnovali v rámci tohoto projektu kancelářské a školní potřeby v hodnotě 707 613 Kč, od začátku projektu pak v hodnotě  14 301 077 Kč.

  Zjistit více
 • Activní senior

  Od roku 2015 podporujeme také seniory. Do Domova klidného stáří v Žinkovech a do společnosti Pravě teď! putují zdarma kancelářské potřeby a úklidové či hygienické prostředky.

  O výši pomoci rozhodují opět zákazníci počtem svých internetových objednávek.

  V roce 2023 jsme těmto organizacím věnovali zboží v hodnotě 72 130 Kč, od začátku projektu pak v hodnotě 526 720 Kč.

  Zjistit více
 • Activně přírodě

  Cítíme potřebu minimalizovat zátěž na naše životní prostředí, a to nás vede ke konkrétním krokům. Chceme motivovat všechny, kteří tento pocit s námi sdílejí.

  • Jsme držiteli certifikátu ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu, což mj. znamená, že naše společnost dodržuje postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí
  • Jsme držiteli certifikátu společnosti EKO-KOM, potvrzujícím uzavření smlouvy o sdruženém plnění, v rámci které Vám zajistíme zpětný odběr tonerů a cartridgí a jejich další likvidaci
  • Jsme držiteli osvědčení společnosti REMA, které prokazuje naše plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpad

  Zjistit více