Nacházíte se zde: Úvod O společnosti

ACTIVNĚ přírodě

ACTIVNĚ přírodě

Cítíme potřebu minimalizovat zátěž na naše životní prostředí, a to nás vede ke konkrétním krokům. Chceme motivovat všechny, kteří tento pocit s námi sdílejí.

Stromecek

 Co děláme?

 • Jsme držiteli certifikátu ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu, což mj. znamená, že naše společnost dodržuje postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí.
 • Jsme držiteli osvědčení společnosti REMA, které prokazuje naše plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Osvědčení zde.
 • Jsme držiteli certifikátu tu společnosti EKO-KOM, potvrzujícím uzavření smlouvy o sdruženém plnění, v rámci které zajišťujeme plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
 • Svou účastí v systému sdruženého plnění zpětného odběru jsme přispěli v roce 2016 ke snížení produkce skleníkových plynů v rozsahu, který odpovídá emisím CO2, které vyprodukuje 101 osobních automobilů za rok svého provozu. Tím jsme přispěli k úspoře energie, která odpovídá 10denní spotřebě elektrické energie na veřejné osvětlení v Praze.

  V roce 2017 jsme odevzdali společnosti EKO-KOM 340 tun obalových odpadů k recyklaci a přispěli jsme tak k zajištění provozu 116 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Třídění odpadu jsme tam umožnili více než 3 468 obyvatelům. Potvrzení k nahlédnutí zde.

 • V rámci vlastní firemní spotřeby používáme recyklované papírové ručníky, úsporné žárovky, lisy na PET láhve, obálky interní pošty na 10 použití, recyklované balicí materiály atd.
 • Třídíme odpad.
 • Neustále modernizujeme vlastní vozový park, snažíme se optimalizovat rozvozové trasy a maximálně využívat kapacitu našich vozidel.
 • Zavedli jsme elektronickou fakturaci, vystavujeme daňové doklady v elektronické podobě a zasíláme je prostřednictvím e-mailu, vedeme elektronický archiv v rámci našich webových stránek.
 • Využíváme elektronické úložiště dodacích listů a daňových dokladů.
 • Využitím přepravy od společnosti FlexiLog a.s. v roce 2018 jsme zajistili výsadbu 1910 nových stromků v Krkonošském národním parku. Certifikát o výsadbě k nahlédnutí zde.

 

Co můžete udělat vy?

 • Produkt

  V našem katalogu naleznete speciálně označené ekologicky šetrné výrobky, které si můžete jednoduše také vyfiltrovat v našem e-shopu a vytvořit si z nich speciální katalog produktů šetrných k životnímu prostředí.
 • Nově v katalogu najdete zboží označené českou vlajkou. Podporou tuzemských výrobců snižujete uhlíkovou stopu způsobenou transportem zboží z výroby až k vám na stůl.
 • Využívejte elektronickou fakturaci.
 • Informujte se o odběrných místech a využijte zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů